Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula. “We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defendContinue reading “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa”

My Mind Diary

Where my mind finds a place to rest

AMNTE NOFRE (Amentet Neferet)

Ancient Egyptian Religion

N E W S • F R A M E S • • • • •

About media framing • (written by Brian Dean)

GAIA - Global Academy of Indigenous Activism

capacity building, indigenous way of life, Earth parliament, indigenous world order

Isiopolis

A votive Work in honor of the Goddess Isis