Inkonzo Yezinkondlo

Bathi ake siphawule Kuthiwa isimo sitshekile Enzansi kuyantula nabantu baxakekile Izizwe zikhemile nabahlakaniphileyo badidekile Bathi ake siphawule Thina abangasibheki nakusibona kasibonwa Engani bona bachemile bafundile bagogodile Kepha bebhekile imiphefumulo ichithekile Okwetiye emasosweni eminikelo ezinkonzweni Bathi ake sibeke amabili noma amathathu Ulimi lwethu balwazi lusokile lucolekile Namazwi ethu enothile Kepha nxa siphefumula basihleka usulu Kulalelwa abadumileContinue reading “Inkonzo Yezinkondlo”

Excerpt From Soon To Be Published Book

Menzi Maseko Spontaneous Poetry Collection A collection of poems written mostly spontaneously on social media platforms or live during and after music performances. 1 The Ring Of Fire (revisitation) Last night I saw Johnny Cash while blowing my trumpet At first I thought it was the Devil then I remembered that Black is the colourContinue reading “Excerpt From Soon To Be Published Book”

Newness: a short story by Menzi Maseko

They call it Speculative fiction, magical realism and even phantasy or science fiction. We just call it Indaba. Siyazixoxela nje: This one is called Newness Unlocks Time aka NUT Newness Unlocks Time The eighth floor of The Meikles Hotel does not feel like it is eight stories up. Somehow, it seems much lower, compared toContinue reading “Newness: a short story by Menzi Maseko”

NPK TWICE

WEST RANDS FINEST

Empress Tallowah

A Rastafarian Empress from Soweto shares her insights

La Nkosi Writes

Mine is to filter out the rhetoric and propaganda, so that we children of the soil can form opinions based on logic and reason. Not through those summarized and scripted tales presented to us.

Nkosy Light

Member of Light Family

My Mind Diary

Where my mind finds a place to rest