The Revelation

a poem for John Coltrane

“To tremble in prayer & trepidation

To tremble against trepidation in prayer

Screech – Scream – Cry

To tremble with prayer

and arch the muscles of my back

in face of trepidation,

transparent beads bubbling from my forehead

Screech – Cry.

Bird of blood with razor-sharp

wings of boiling stone falling from God into my throat

claws my tonsils

sticks its feet way down into my stomach

and I double over trying to vomit

forth this bird

to the rhythms of anklets ashake

in the dance of a black-blue-black blue – black a black blue black African

Witch Doctor wailing wailing –

Scream high out into God.

fall heavily from the pole of light He offers to the snow

of doubt that freezes

all Spirits dancing gallop

to slabs of ice across the tongue.

Father, Father, understands me

Make, Purification, Psalm of Warmth

within Light – understand the reverent

screams of this confused devotee. “

Arts For A Change

It was a very moving experience reading Michelle Constants column in the April 2017 issue Creative Feel.

I was first enchanted by the Stompie Selibe artwork featured as the cover, I had not really gotten to the story yet, but the issues that Constant, who is the CEO of Business Arts SA, raised. She essentially wrote about the same kind of social challenges that Nduduzo Makhathini and I were speaking about lastnight.

Makhathini had called me late last-night as he could not contain himself after reading my spontaneous reviews of his latest musical offering, Reflections.

We basically spoke about the Healing and social responsibility of Artists such as himself. He mentioned the designer of Thandi Ntuli and Salim Washington’s albums. I mentioned the primary functions of literary works such as Paolo Coelo’s The Alchemist, Ayi Kwei Armah’s The Healers, KMT and also Baba Mazisi Kunene’s work.

I raised the point that The Alchemist reminds us of the importance of Intention. While there are many books, New Age and otherwise, that speak on this subject, it is the simplicity and rather traditional storytelling style of Coelo that captures the essence of this phenomenon.

So what is our collective intention? In broad terms, we intend to change our society for the better. We believe strongly in the intrinsic goodness and natural progressiveness of our people, the Afrikan people in particular. We know that our political and economic systems and conditions are inherited from an era of ignorance and desperation.

We were desperate for freedom and independence but many leaders and communities had not spend enough time meditating about what the quality of our desired society would be. For an example, how did we imagine crime-free communities where the scourge of violence against women and children is no more? How did we imagine  a society free of vulgar patriarchy, sexism and intolerance?

Michelle Constant writes about the Goethe Institute and the newly established Henrike Grohs Prize for African Artists. Grohs died last year in March in vicious terrorist attack in the Ivory Coast. She mentions Mluleki Sam and Ncedile Daki among some other Artists who recently died under conditions of extreme violence too.

Constant also insists that despite the violence and cruelty in our society, we should never allow ourselves to neglect of forget the Artists, their role as connectors and healers in our society.

TBC

So What About Nature?

So What do we Not Write About?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ARTS and Nature ( Isigaba Sokuqala )

Firstly there is Nature, and the way all the elements of Nature are felt and are treated by we the human race.

Water, Food, Shelter and all the resources that we use to continue our explorative and exploitative lives; these are all almost wholly given freely by what some may call providence, but for some it is hard work and the wilful exploitation of Nature. How does Nature, Arts and Humanity interlink to find a harmonious and symbiotic relationship?

We may write about politics and the intrigues therein, we may have sincere opinions about what policies are correct and deal with matters of justice and injustices that we commit, we may try to correct others behaviour through many dialogues and theorize and set up various social and innovative business programs and projects, but if We do not write about our varied yet essentially dependent relationship to Nature/ Our Environment we are neglecting a really essential element in all our lives.

The spaces we inhabit in our various occupations, lifestyles, our psychological, political/social and private and even dream-lives are all secondary.  They are all the stuff of our minds, our passions and ambitions as sophisticated animals. While our preoccupations or works may tend to divine who we are eventually, our initial or primary Well-being is all centred on our relationship with Nature, what it provides and what we make of it and how.

So then, when we write; it may be works of Art, Criticism, Opinion Pieces, Essays, Poems, Music, Stories of different kinds, we are telling just a fragment of the story. While each fragment or each facet of our human stories is relevant to a particular context, it is the collective reception, or the impact each story has on the individual that matters most.

Today I wish to write about the Collective Cohabitation of Arts – Spaces, places and the Ground beneath our feet, The Air we breathe and the quality of the lives we lead –  My opinion is that every conceivable space is a platform for the expression of Artistry. Akukho sikhala noma shashalazi lapho ubungcweti nobuciko beSintu bungevezwe khona.Kepha umbuzo uthi siyihlonipha kangakanani imvelo, leyondawo esisebenzela kuyo siyazisa kangakanani, futhi siyayinakekela ngokufanele na?

Amaciko maningi, nobuningi bawo buluphawu lokugcizelela lokhu esengikushilo, ukuthi, Imvelo nendlela esiyiphatha ngayo nendlela esemukela ngayo konke esikuthola kuyo – ibaluleke kakhulu. Maciko kusamele sijule ngokwemvelo, sibuyele emhlabathini, othulini, ezihlahleni nasemithini eyehlukahlukene.

Iyini na imvelo, kanti futhi ihlangana kanjani nezobuciko?

Ngiyakholwa ukuthi konke esikwaziyo nokubambekayo sikuthola emhlabeni, umhlaba ophilayo nonothe ngendlela exakayo. Kukhona abanye bethu abamba igolide namanye amatshe nezinye izinto eziligugu emhlabeni osewakhiwa ngokuhwebelana. Kukhona abaziphilisa ngokuvuna izithelo zonke ezitholakala emithini, bephinde behwebe ngayo imithi uqobo lwayo. Eminye imithi isitshenziselwa ukwakha izindlu, nezakhiwo ezahlukahlukene, eminye kukhandwa ngayo amaphepha, amathuluzi nezinye izinsiza-kwakha, kuphinde futhi kwakhiwe nezinsimbi okanye izinto zokudlala umculo, ezemidlayo nokunye okuningi.

Esikhathini samanje esesivamise ukuthi izinto ebezakhiywa ngezandla zabantu sezakhiwa yimishini ngemishini, kuningi okusilahlekelayo. Izinto zibonakala sengathi ziba lula uma sisebenzisa ama-rubber nama-plastics kanye namathuluzi akhiwe ngezinhlobo-nhlobo zezinsimbi, kepha ngokweso elijulile kuyabonakala ukuthi siloke siqhela njalo kancane kancane kwiMvelo ekuyiyo imvelaphi yethu.

Lokuziqhelisa kancane kancane emvelweni, kungabonakala kuyimpucuko noma  ukwenziwa lula kwezinto, kepha ukukhaxhumani noma ukungabi nabudlelwano noma ubunye nemvelo kuyasibulala singabantu, ikakhulukazi abantu bendabuko.

Ngifisa ukuloba ngomdanso, imisebenzi namakhono amaciko. Ngifisa ukubhala ngomculo, abaculi, abadwebi, abalaleli kanye nezingqinamba ezibhekene nokulalelwa komculo nokwamukeleka kwemisebenzi yamaciko emiphakathini yethu, kepha ngiloke nginomuzwa wokubhala ngeMvelo – nami anginayo incazelo eqonqile ukuthi lokhu kungani. Okungicacelayo ukuthi, vele imvelo iyikho konke. Siyayilondoloza noma siyayazisa na, ikakhulukazi thina esisemkhakheni wezobuciko? Sinendaba yini ukuthi ama-instruments ethu avelaphi? Siyazihlupha yini ngobunjalo bamathuluzi esiwasebenzisayo. Lombuzo unokuba nopupolitiki, kanti futhi singawubheka ngeso lezomnotho. Kepha ukuze singachezuki kakhulu ephuzwini noma emongweni wendaba, asike sizibuze imibuzo embalwa ngemvelo nobuciko.

  • Kuyiqiniso kangakanani ukuthi kukhuna abantu abazelwe bengamaciko?
  • Ukuzalwa Uliciko kuxhumekeke ngangakanani ofuzweni
  • Luyini lona ufuzo?
  • Izikole ezifundisa noma ezicija amakhono zibaluleke kangakanani?
  • Ukufundiswa kwamakhono kuphelele yini uma kungafundiswa ngomlando okanye imvelaphi yamagama nezinsimbi ezisethseziswayo?
  • Ulimi esifunda ngalo ubuciko lubaluleke kangakanani ekwakheni isizwe?
  • Amaciko angaluthola kanjani usizo oluqhubekayo noma olunzulu olungenza imisebenzi yawo ivele ebantwini ukuze kube khona ubudlelwano phakhathi komphakathi namaciko/nobuciko?
  • Imvundo Ekhululayo nemahhala ingasisiza kanjani ukuthi silonde imvelo/umhlaba/namagugu esizwe?
  • Imvelo Ne-Tekhinoloji = Kuyosetshenziswana Kanjani Ukuze Okunye Kungachithi Okunye, kodwa kube khona ukubambisana?

And so we write a lot about everything else, but we hardly ever seriously write about Nature. We are caught up in our human affairs, much of it is really petty and insignificant and spurious and we neglect to write and talk and do works that help us to draw closer to Knowledge Of Nature.

As I have already stated, Nature is everything, Land is everything, Good unpolluted and undiluted Water is everything. The Air we breathe is everything. All else is trivial and honestly, a waste of precious time. But the so called intelligent animal, the human being, is pre-occupied with entertainment, and not attainment of a mutually beneficial relationship with the Natural world. We forget so easily that we are Water beings, Spiritual beings, Earthen vessels whether we acknowledge it or not.

tree

For Bheki Hyacinth Mseleku

i have heard of that tree

hyacinth

ngiyawazi lowo muthi

ngiyayazi nembali yawo

kepha ngisalibele …

ubuhlungu bempilo nobuhlwempu bomphefumulu

kungenze ngafiphala

Sengaba kude nalowo owangitshala …

Rooted

I met an old man in the garden

And he told me

“Asparagacea”!

It is a flower from old glorious Babylon

Well they call her Iraq

these frail and fragile days

yes, beautiful Hyacinth

“Hyacinths are forever if you know what you’r doing …”

Deathless hue

these howlong blues

we are coloured by

history into names

nations, known unknowns

we are galactic beings

caught in the cruel current of the waves of time

and yet

our hearts melodies

our Souls harmonies

are timeless –

boundless energies bursting from the Source

IThongo!!!

Urging us closer

Closer to the Source.

 

 

 

 

 

 

Sembene Across Africa

 

Green Ankh Works in collaboration with the BAT Centre and a Community of people all over the Continent and the Diaspora will Screen the Documentary : Sembene! Across Africa.

Ousmane Sembene is known as The Father of African Cinema, the film will reveal to the viewers that he was indeed so much more. The Screening is Free of Charge. It will be followed by a Discussion/Conversation regarding the subject.

The BAT Centre Screening Time is :

10 June 2017

5:pm

In The Mission Control Room/ BAT Centre 45 Maritime Place, Small Craft Harbour, Durban.

Semb

They call It jazz

alice-3

They call it jazz but this music is much bigger and broader than any definitions.

Miles Davis called it Social Music, Nicholas Payton calls it BAM (black american music) but the closest description has to be Wayne Shorter’s “I Dare You” music.

Call It what we may, this phenomenon known as jazz is fun, intricate, witty and full of whimsical freedom and wisdom; It is music at its most sincere, although often highly enigmatic.

As Amiri Baraka poetically stated “jazz listen to it at your own risk”.

It can literally either heal your soul or blow your freakin’ mind .

https://m.youtube.com/watch?v=RJbGQ2wWSR8&sns=fb

 

Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule

Rock ‘n Rule: The Essays, Stories and Poetry of Menzi Maseko is an elaborate work of word-art.With themes ranging from jazz, Black Consciousness philosophy, Reflections on Socio-Economic conditions and solutions for Southern Africa and Spiritual development. The work is suitable for people of all races, age groups and even institutions interested in understanding the dynamic of modern African development, the role of cultural institutions such as jazz, Afrikology and Ma’at. Although it also touches on universal themes, this book is the first in a series of works focused on finding communal solutions to some of the challenges plaguing Southern Africa and South Africa in particular.

Source: Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule