Inkonzo Yezinkondlo

Bathi ake siphawule Kuthiwa isimo sitshekile Enzansi kuyantula nabantu baxakekile Izizwe zikhemile nabahlakaniphileyo badidekile Bathi ake siphawule Thina abangasibheki nakusibona kasibonwa Engani bona bachemile bafundile bagogodile Kepha bebhekile imiphefumulo ichithekile Okwetiye emasosweni eminikelo ezinkonzweni Bathi ake sibeke amabili noma amathathu Ulimi lwethu balwazi lusokile lucolekile Namazwi ethu enothile Kepha nxa siphefumula basihleka usulu Kulalelwa abadumileContinue reading “Inkonzo Yezinkondlo”

My Presentation At LitFest Harare

Greetings GREEN ANKH WORK readers, I have not posted in a while. Here is something I thought I should share. It’s the presentation from LitFest Harare’s Black History Symposium. LitFest Harare: Black History Month Symposium Event Held at AFROTOPIA, 1st Floor Construction House, Harare, March 4, 2022 Time: 09:30am to 18:15pm My Topic/Discussion Subject: UnderContinue reading “My Presentation At LitFest Harare”

Excerpt From Soon To Be Published Book

Menzi Maseko Spontaneous Poetry Collection A collection of poems written mostly spontaneously on social media platforms or live during and after music performances. 1 The Ring Of Fire (revisitation) Last night I saw Johnny Cash while blowing my trumpet At first I thought it was the Devil then I remembered that Black is the colourContinue reading “Excerpt From Soon To Be Published Book”

black blues and lamentations

(Poem written 08 Mandulo 2016) we once knew joy / inhlabanhloso* We knew imvelaphi yethu the names of all the Goddesses too Nomhoyi, Yemaya, Inanna, Ma’at, Nomkhubulwana we once knew harmony we said not what we did not know like the true length of serendipitous seasons we knew the seeds of destruction before it sailedContinue reading “black blues and lamentations”

Empress Tallowah

A Rastafarian Empress from Soweto shares her insights

La Nkosi Writes

Mine is to filter out the rhetoric and propaganda, so that we children of the soil can form opinions based on logic and reason. Not through those summarized and scripted tales presented to us.

Nkosy Light

Member of Light Family

My Mind Diary

Where my mind finds a place to rest

AMNTE NOFRE (Amentet Neferet)

Ancient Egyptian Religion